Bygd i Suldal isolert

På grunn av rasfare har ni husstander vært isolert siden lørdag formiddag.