• Advokat Odd Jo Forsell støtter planene om nytt tinghus på jernbanetomten. Her er justistminister Knut Storberget sammen med sorenskriver Helge Bjørnestad. Jan Tore Glenjen

Advokater går for jernbanen

Advokatforeningen i Sør-Rogaland støtter lokalisering av nytt tinghus på jernbanetomten i sentrum.