Tror ikke på 15 prosent økoproduksjon

I dag er bare 0,75 prosent av matproduksjonen i Rogaland økologisk. Sandnesbonden Geirmund Øglend har liten tro på at vi når regjeringens målsetting innen 2015.