• Jonas Haarr Friestad

Rogaland får 1,7 millioner kroner til busstopp

Rogaland er blitt tildelt 1,7 millioner kroner statlige tilskuddsmidler til bedre tilgjengelighet for alle reisende i Rogaland i 2011.