Ingen gjennombrot for Klepp-valdtekta

Politiet i Klepp har framleis ikkje kome til noko gjennombrot i valdtektssaka dei har arbeidd med sidan slutten av november. Og fantomteikningen dei fekk laga for ei tid tilbake har heller ikkje gitt resultat førebels.