Ser mørkt ut for fire felt

Det ser mørkt ut for en firefelts solasplitt, da Avinor likevel ikke vil forskuttere utgifter.