Kokker for fred hos Røde Kors

Vi vil ha fred, matro rundt middagsordet. Men Chefs for Peace er fra Jerusalem og arbeider for fred i videste forstand, i tillegg til å lage mat.