• Fylkesleder Nils Melbø i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag med en hengt ku foran Stortinget under demonstrasjonen i formiddag. (Foto: NBS)

Protesterte med hengt ku på Løvebakken

Småbrukarlagets leder i Rogaland, Nils Melbøe, og resten av organisasjonens fylkesledere brukte sterke virkemidler i en demonstrasjon foran Stortinget i dag.