Full splid om 1 time kortere skjenketid

Helsedepartementet, politiet og rådmannen i Stavanger vil ha tidligere skjenkestopp for alkohol, men de folkevalgte nekter – selv om uenigheten er stor.