Ungene til Helge Staurland skal få trampoline

For han vant nemlig 2.165.000 kroner på Joker.