Barn skal velge barneombud

Når det neste år skal oppnevnes nytt barneombud, vil barneministeren ha råd fra barn.