Innbrudd i Riskatun barnehage

Tyver fikk med seg penger fra arkivskapet i barnehagen.