Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove-Osli

Hadde det laveste tilbudet av fem prekvalifiserte entreprenører.

Bildet viser ny firefeltsvei ved Bogafjell.
Publisert: Publisert:

Vassbakk & Stol var best på pris, og scoret også best på kvalitet, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Interessen i bransjen var stor for første etappe av Ålgård–Hove:

Sju entreprenører søkte om å bli prekvalifisert. Vegvesenet gikk videre med Stangeland Maskin AS, Bjelland & Jærentreprenør AF, Bertelsen & Garpestad AS og Risa AS i tillegg til Vassbakk & Stol. Entreprenørene har vært gjennom to runder med forhandlinger med Vegvesenet og levert tilbud på pris og innhold.

– Vassbakk & Stol hadde det laveste tilbudet på 376 831 236,00 kroner. De hadde gode løsninger på trafikkhåndtering i byggeperioden og konstruksjoner. Ytre miljø-kravene er godt ivaretatt og de har totalt sett gode generelle løsninger, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen.

2,75 kilometer firefeltsvei

Entreprenøren, som har hovedkontor på Bygnes på Karmøy, skal bygge 2,75 kilometer ny firefelts motorveg. I tillegg skal Bogafjell kryss skal bygges om og flere nye bruer bygges på strekningen.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha blitt tildelt dette oppdraget og ser frem til å få signert kontrakten. Dette er noe vi skal gjøre i samarbeid med Skanska Norge som skal være med og bygge broene, sier Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol, til Aftenbladet.

Han anslår at de to entreprenørene til sammen vil ha rundt 35 ansatte på prosjektet.

Det er en karensperiode frem til 2. april. I denne perioden har de andre tilbyderne, som ikke ble valgt, mulighet til å klage på tildelingen. Hvis det ikke kommer klager, vil kontrakten bli signert en gang over påske.

Ferdig våren 2026

Prosjektet omfatter også nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende kommunale og interkommunale vann- og avløpsledninger, kabelarbeider samt rehabilitering en mindre strekning av Bråsteinskanalen.

Etappen starter ved dagens toplanskryss ved Hove og kobler seg til dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord-Jæren. Etter planen skal strekningen være ferdig våren 2026.

Entreprenøren skal starte detaljprosjekteringen så fort kontrakten er signert. Byggestart er planlagt sommeren 2023.

Publisert: