Departementet vurderer støtte feilbehandlede

Helse— og sosialdepartementet skal undersøke mulighetene for at tannlegepasientene som krever erstatning for feilbehandling fra tannlege Johan Nyborg i Haugesund, kan dekkes via trygdesystemet.