Pengekrangel om spleise-skole

Kommunene Finnøy og Hjelmeland deler Ombo. De skulle også dele utgiftene når øya fikk felles skole. Nå er spleiselaget blitt en pengekrangel.