Kommunen vil filme miljø- synderne

Kommunen planlegger videoovervåking ogbøtlegging for å stoppe misbruket av miljøstasjonene oghytterenovasjonen