Vaksne ut på skulevegane

På Nærbø vil foreldrerådsutvalga på Motland og Bø skular ha vaksne ut på skulevegane.