Vil ikke ha Suldal Billag til Sand

Kommunen bør setja ein stoppar for at Suldal Billag flyttar hovudbasen sin frå Suldalsosen til Sand.Fråsegna kjem frå årsmøtet i Suldal Senterparti.