Kjær møteplass feirar femårsdag

Etter fem års drift, er Kontaktsenteret blitt så populært at dei snart må ha stol-leiken som ein av aktivitetane.