• Tømmeruttak i Njåskogen for et par år siden. Nå skal hogstaktiviteten til Jæren Skoglag trappes kraftig opp. FOTO: Odd Pihlstrøm

- Jæren Skoglag skal være mer på hogget

Fersk skogbruksplan anbefaler at Jæren Skoglag bortimot tredobler dagens hogst til 5000 kubikkmeter årlig. De økte inntektene blekner mot potensielle tomtesalgsverdier.