• Kjøring i rus kan ende fryktelig galt. POLITIET

- Skremmende mange ruskjørere

2014 tegner til å bli et rekordår for ruskjøring i Sandnes og Gjesdal. 40 prosent flere er tatt de første sju månedene sammenlignet med i fjor. I forbindelse med skolestarten intensiverer politiet kontrollene.