• Rådmann Anne Berit Berge Ims og økonomisjef Harald Berglie har store planar for kommunen. Og politikarane støttar opp.

Hå-politikarane fylgjer rådmannen

Det ser ikkje ut til å koma dei store endringane i Hå-rådmannen sitt forslag til budsjett, og kulturbygg på meieritomta kjem i alle fall ikkje inn igjen.