4000 kroner kiloet for sølvtøy

For en kilopris på 4000 norske kroner, virker sølvtøy å være attraktivt blant utenlandske kriminelle. Også i Danmark har tyvene vært ute etter sølvtøy.