Havørna tilbake igjen

Etter over 100 års fravær har havørna startet innflygningen i Rogaland på nytt.