• Årets aksjon skal blant annet gi utdanning til jenter i Etiopia og Malawi. Utviklingsfondet

Skoler sier nei til Operasjon Dagsverk etter streiken

Til nå har seks rogalandsskoler sagt ja til å bli med på årets Operasjons Dagsverk. Lærerstreiken har gjort det ekstra krevende å verve skoler, sier Anja Selmer som er medlem i hovedkomitéen.