Over halvparten av ranerne går fri

Politiet i Rogaland har til nå i år gitt opp å løse 31 av totalt 63 ranssaker som er påtaleavgjort. Over halvparten av ranssakene i Norge blir ikke oppklart, og ender med at ranerne går fri.