25-åring fra Stavanger dømt for jødetrusler

En 25-åring fra Stavanger må sone 30 dagers fengsel for telefontrusler mot Mosaiske Trossamfunn i Oslo.