Blått lys for kumøkk-strøm

Politikerne i Hå avgjør skjebnen til et miljøprosjekt som skal vise hvordan betydelige mengder energi kan hentes ut av husdyrgjødsel.