• Kjøretøyet stod alene på kaien. Dermed spredte ikke flammene seg.

Bilbrann på Tau

En bil ble totalskadet i brann, mens eieren sjekket båten.