Birgittes fetter venter på Strasbourg

Regjeringsadvokaten gir full støtte til Gulating lagmannsretts kjennelse i Birgitte-saken. Fetteren regner likevel med full behandling av saken i Strasbourg.