Gamlingen- dommen blir ikke anket

STAVANGER: I fjor ble to ansatte ved Stavanger Svømmestadion,Gamlingen avskjediget etter mistanke om underslag. De ble renvasketav Stavanger byrett i sommer, og fikk jobbene tilbake. Stavangerkommune anket dommen. Når anken nå er trukket tilbake, har eninngått et forlik med bademester Greger Egseth.