Fylket verner om tjernet

Fylkeskommunen vil ikke godta at Vaule Sandtak utvides med 250 dekar slik at det naturskjønne området Plassatjern blir berørt.