Barn nr. 92 i samme dåpskjole

Når Marie Emile Mæland døpes i Ynglingen søndag, blir hun barnnummer 92 som bruker den 100 år gamle dåpskjolen.