• 0,2 prosent av UiS sitt budsjett gikk i 2013 med til å dekke reklame- og kommunikasjonstjenester. Fredrik Refvem

UiS brukte 2,35 millioner kroner på reklame- og kommunikasjonstjenester

Pengene har blant annet gått til rekrutteringskampanjer og markeringer i jubileumsåret 2014.