• Sett fra Vaisenhusgaten i nordlig retning. Leiv Nes Arkitekter AS

Trehus versus arbeidsplasser

Europas største samling av trehus er satt under press. Denne gang er 230 nye arbeidsplasser trumfkortet.