Vil ha buss hver kveld og helg

— Bussene i helgene har altfor stor samfunnsmessig betydning til at de kan kuttes helt bort, sier fylkessamferdselssjef Solvej Lue Jenseg.