Sand handelslag for sentrumsbygg

Vedtaket i årsmøtet i Sand Handelslag onsdag 29. mars, vil vega tungt når Suldal Utviklingsselskap (SUS) skal avgjera om sentrumsbygget er liv laga eller ikkje.