Å selja ein gard er ikkje enkelt

Suldalsbonden Trygve Høivik veit enno ikkje om nokon av borna vil overta garden han og kona Valborg har drive i 47 år.