• Knut Einar Helland og andre bakkeansatte bør totalt løfte mindre enn 6 tonn i løpet av en dag ifølge Arbeidstilsynet. - Det er ikke uvanlig at bakkeansatte løfter 20 tonn til dagen, sier Eivind Frogner, som er hovedverneombud i SAS Ground Handling. Anders Minge

Bakkemannskaper jobber i «rødt område»

Ifølge Arbeidstilsynet er faren for å pådra seg belastningslidelser meget høy dersom en stående løfter 6 tonn per dag. Bakkemannskaper løfter det mangedobbelte.