Søster, søster, hvor er du?

Oi! Oi! Jeg tror ikke hun er med flyet