Byhistroisk verk legges på is

Arbeidet med et byhistorisk verk for Stavanger blir utsatt. Årsaken er at sviktende sponsorinntekter og høyere utgifter enn forventet under tusenårsmarkeringen i Stavanger.