• Anmeldelsen kom på grunn av manglende sikring av barn under 15 år i bilen. Vegvesenet

Tre førere anmeldt på grunn av manglende sikring av barn

Etter en trafikkontroll utført av Statens vegvesen på lørdag ble tre bilførere anmeldt.