• Pappa Erlend Nes, mamma Kari-Anne Kilane Nes og dei to borna Elvine (1 år) og Anna Serina (2,5 år) kosar seg på garden deira på Ombo. Lars Idar Waage

Ingen skule - ingen folk

På Ombo har familien på fire ein stor gard og ein god vennekrets. Om skulen forsvinn, må dei vurdera å flytta.