• Borte! Hvor er Anna Olava? Titt-tei! Amandus (3,5) og Anna Olava (16 mnd) går i Hafrsfjord åpen barnehage som er den ene av de to kommunale barnehagene rådmannen i Stavanger vil legge ned. Pål Christensen

Forsker advarer mot nedlegging av åpne barnehager

— Nedlegging av åpne barnehager vil føre til at mange familier med dårlig økonomi vil stå uten et tilbud, advarer barnehageforsker Monika Röthle.