To menn tatt for skadeverk i Storhaugtunnellen

Mennene på henholdsvis 18— og 19 år skal ha gjort skadeverk på belysning i tunnellen.