• Olav Lunde frykter liv kan gå tapt i krysset der gata hans, Lundesvingene, krysser anleggsveien på Hundvåg. Også sjåførene er redde - de ønsker en annen løsning. Kristian Jacobsen

Full strid om anleggsvei

Vegvesenet vurderer å bruke tvang for å få sikret anleggsveien ved Ryfast-anlegget på Hundvåg. Dagens vei er for farlig.