• Osman Uzun er sikker på at det blir "buisness as usual" for Money Talks selv om han må drive virksomheten i to hus. I selve lokalet (blå ring) har han skjenkebevilling. Strippingen foregår i huset med rød ring rundt. Ove Heimsvik

Strippeklubb leker katt og mus med kommunen

Money Talks er den uteplassen i Sandnes som driver med størst fortjeneste. Tross skjenkeforbud har eieren funnet en måte å fortsette driften av strippeklubben.