• Beskjedne forhold i dag, men Øksnevad skal bli et de sentrale stoppestedene for det nye dobbeltsporet over Jæren. Geir Sveen

Du får tog hvert kvarter

Når dobbeltsporet er på plass vil du kunne ta tog hvert 15. minutt fra Sandnes, Ganddal, Øksnevad, Klepp, Bryne og Nærbø. Ambisjonen er å tredoble dagens trafikk til 9 millioner passasjerer årlig.