• Skrinet skal støpes ned i kirkegulvet rett foran alteret. Ingvild Lygren

Tro, håp og nyheter

Skrinet er fylt og lukket. Det skal ikke åpnes før den nye kirken på Ålgård en dag blir revet.