• Rundt 1000 Dagbladet-forsider i aviskioskene ble erstattet av "Dagplaget". Jon Dagsland Holgersen / Stopp Pornokulturen

Kuppet Dagbladet-forsider i Stavanger

Kvinnesaksforkjempere erstattet Dagbladets forside med en kritisk parodi.